Phân tích hệ thống thông tin và xây dựng chương trình hỗ trợ đánh giá chất lượng đào tạo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 378.1660285

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2005,

Mô tả vật lý: 26tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Thông tin sách đang mượn@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn