Đánh giá hiệu quả của nhãn sinh thái tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất quy trình dán nhãn sinh thái cho hàng nông sản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 333.72

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2005,

Mô tả vật lý: 54tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá:  333.72
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn