Standard for auditing computer applications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0849399831

Ký hiệu phân loại: 657.450285 Specific fields of accounting

Thông tin xuất bản: Boca Raton :Auerbach, 1999,

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 28 cm. + , 1 computer optical disc (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:


Database management -- Auditing ; Standards.; Electronic data processing -- Auditing ; Standards.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH