0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 495.1 Chinese

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 1997, In lần thứ 5

Mô tả vật lý: 386 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Hoa ngữ-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH