Manual of engineering drawing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D. E Maguire, C. H Simmons

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750651202

Ký hiệu phân loại: 604.2 Technical drawing

Thông tin xuất bản: Oxford ; Burlington, MA : Elsevier Newnes, 2004

Mô tả vật lý: 298 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 49098

"The comprehensive scope of the new edition encompasses topics such as orthographic and pictorial projections, dimensional, geometrical and surface texture tolerancing, along with numerous examples of electrical and hydraulic diagrams with symbols, and applications of cams, bearings, gears, welding and adhesives."--BOOK JACKET.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH