The linked photographers' guide to online marketing and social media

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lindsay Adler, Rosh Sillars

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1435455088

ISBN-13: 978-1435455085

Ký hiệu phân loại: 770.688 Photography, photographs, computer art

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology , 2011

Mô tả vật lý: xxi, 361 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 49339

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH