Scientific methods in mobile robotics : quantitative analysis of agent behaviour

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ulrich Nehmzow

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1846280192

ISBN-13: 978-1846280191

Ký hiệu phân loại: 629.8932 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: London : Springer, 2006

Mô tả vật lý: xiv, 207 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 49343

Includes bibliographical references (p. 201-204) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH