Design of concrete structures
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  007046586X


Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 1997, 12th ed.

Mô tả vật lý: xvii, 780 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Prestressed concrete construction.-- Reinforced concrete construction.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH