Drawing the head and figure

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jack Hamm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0399507914

Ký hiệu phân loại: 743.4 Drawing human figures

Thông tin xuất bản: New York, N.Y. : Berkley Pub., 1983

Mô tả vật lý: 120 p. : , ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 49643

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH