400 must-have words for the TOEFL [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0071443282


Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2005,

Mô tả vật lý: ix, 204 p.

Ngôn ngữ:


A study guide and textbook to help you master the core vocabulary and basic written and spoken language skills of the TOEFL.

English language -- Textbooks for foreign speakers.; English language -- Examinations ; Study guides.; Reading comprehension.-- Test of English as a Foreign Language -- Study guides.; Vocabulary -- Problems, exercises, etc.; Vocabulary -- Study guides.; Vocabulary -- Examinations ; Study guides.; Vocabulary.-- Electronic books. -- local

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH