Wolf time

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lars Walker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671578154

Ký hiệu phân loại: 944.363 *France and Monaco

Thông tin xuất bản: Riverdale, N.Y. : Baen Pub. Enterprises, 1999.

Mô tả vật lý: 305 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 49738

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH