1-2-3 draw cartoon faces :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Steve Barr, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0939217473

Ký hiệu phân loại: 741.5

Thông tin xuất bản: [Columbus, NC] : Cincinnati, Ohio :Peel Productions ; Distributed to the trade and art markets in North America by North Light Books, 2002,

Mô tả vật lý: 62 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Technique ; Juvenile literature.; Face ; Caricatures and cartoons ; Cartooning ; Technique.; Drawing ; Face in art.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn