1-2-3 draw cartoon aliens and space stuff :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Steve Barr, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0939217716

Ký hiệu phân loại: 741.5

Thông tin xuất bản: [Columbus, NC] :Peel Productions ; Cincinnati, Ohio : Distributed to the trade and art markets in the USA by North Light Books, 2003,

Mô tả vật lý: v. cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Drawing ; Technique ; Extraterrestrial beings in art ; Juvenile literature.; Space vehicles in art ; Technique.; Extraterrestrial beings in art.; Space vehicles in art.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn