FBI agent
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Gail Karlitz, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0816067589

Ký hiệu phân loại: 363.2502373 Police services

Thông tin xuất bản: New York :Ferguson, 2007,

Mô tả vật lý: 64 p. : , col. ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


* United States.
  - Federal Bureau of Investigation
* Juvenile literature.
* United States.
  - Federal Bureau of Investigation
* Vocational guidance.
* Criminal investigation
  - United States
* Juvenile literature.
* Law enforcement
  - United States
* Juvenile literature.
* Europe
  - Religion
* History.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH