Stretching : the stress-free way to stay supple, keep fit and exercise safely

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Suzanne Martin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0756609526

Ký hiệu phân loại: 613.718 Stretching exercises, and exercises for muscles of specific parts of body

Thông tin xuất bản: New York : DK Publishing, 2005

Mô tả vật lý: 160 p. : , col. ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 49814

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH