Che, el camino del fuego
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Orlando Borrego, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9597078309

Ký hiệu phân loại: 335.4347 Marxian systems

Thông tin xuất bản: La Habana :Imagen Contempor�anea, 2001,

Mô tả vật lý: xiii, 434 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Guevara, Ernesto, -- 1928-1967.; Cuba -- History ; 1959-1990.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH