Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 24 tr. ; , 31 cm

Ngôn ngữ:


Lời nói đầu1. Phạm vi áp dụng2. Tiêu chuẩn trích dẫn3. Quy định chung4. Thiết kế gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm5. Thi công gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm6. Kiểm tra và nghiệm thu công trìnhPhụ lục IPhụ lục IIPhụ lục III.

Công nghệ nền móng -- Tiêu chuẩn xây dựng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.150


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH