Paths of wisdom : the magical cabala in the western tradition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Michael Greer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1567183158

Ký hiệu phân loại: 135 Dreams and mysteries

Thông tin xuất bản: St. Paul, Minn., USA : Llewellyn Publications, 1996.

Mô tả vật lý: xviii, 394 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 49945

1. Cabala
2. Magic
Includes bibliographical references (p. 385-387) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH