Borderlands of western civilization : a history of East Central Europe

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Oskar Halecki, Andrew L Simon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 096657348X

Ký hiệu phân loại: 947 Eastern Europe Russia

Thông tin xuất bản: Safety Harbor, FL : Simon Publications, 2000

Mô tả vật lý: 548 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 49950

Includes bibliographical references (p. 519-536) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH