Khai thác kiểm định gia cố cầu
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.28 Floors and foundations

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


Cầu -- Gia cố; Cầu -- Kiểm định

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.280


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH