Thị trường chứng khoán (dành cho những người mới bắt đầu)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.642

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2001, lần thứ 1

Mô tả vật lý: 367 tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Thị trường chứng khoán,

DÃY KỆ
08A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3D
*Ký hiệu xếp giá:  332.642
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn