Technical graphics communication
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0073655988

Ký hiệu phân loại: 604.2 Technical drawing

Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill, 2003, 3rd ed.

Mô tả vật lý: xxxix, 1127, [142] p. : , ill. (some col.) ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Engineering graphics. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 604.200


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH