The encyclopedia Britannica : T.15 - Proboscidea Rubber : Macropedia : Knowledge
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 030 General encyclopedic works

Thông tin xuất bản: N.Y :William Benton, 1982, In lần thứ 15

Mô tả vật lý: 1183 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ: Tieng Anh


Bách khoa thư,

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 030


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH