Friends forever? : why your friendships are so important

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Odile Amblard, Andre Bussell, André Prigent

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780810994805 (harry n. abrams)

Ký hiệu phân loại: 158.25 Interpersonal relations with friends and neighbors

Thông tin xuất bản: New York : Amulet Books, 2008

Mô tả vật lý: 95p. : , col. ill. ; , 22 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 50138

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 158.250
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH