Establishing an ecolabeling scheme for industrial product categories developing countries :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Thai Van Nam, ,

Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 333.72

Thông tin xuất bản: Japan :Osaka University, 2011,

Mô tả vật lý: 190tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  333.72
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn