Student's Solutions Manual to Accompany Calculus for Business, Economics, and the Social and Life Sciences brief edition
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9780073257297

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill Higher Education , 2006, 9 Edition

Mô tả vật lý: 360p. ; , 28cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 515.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH