Organizational Behavior : essentials
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780073255620

Ký hiệu phân loại: 302.35 Social interaction in complex groups

Thông tin xuất bản: Mcgraw-Hill , 2007, 1 Edition

Mô tả vật lý: 365p. ; , 26cm

Ngôn ngữ:


Organizational behavior -- Pacific Area.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5A
Thư viện AB
3B
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 302.350


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH