Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 725.4 *Industrial buildings

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Kiến trúc nhà công nghiệp-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 725.400


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH