Từ điển kỹ thuật cơ khí thông dụng Anh - Việt
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Quang Hùng, ,

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.8 Machine engineering

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thanh Niên, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 698 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


Cơ khí -- Từ điển-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH