No holds barred fighting : the book of essential of submissions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Hatmaker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1884654336

Ký hiệu phân loại: 796.81 Unarmed combat

Thông tin xuất bản: San Diego, CA : Tracks Pub., 2009.

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 50721

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH