Act! by Sage for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Karen S Fredricks

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470192259

Ký hiệu phân loại: 378.1662 Organization and activities in higher education

Thông tin xuất bản: New York : Learning Express, 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 50740

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH