Kick ass Delphi programming

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Don Taylor

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1576100448

Ký hiệu phân loại: 005.268 Programming for specific operating systems

Thông tin xuất bản: Scottsdale, AZ : Coriolis Group Books, 1996

Mô tả vật lý: xviii, 523 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer laser optical disc (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 50745

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH