The essential psychedelic guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: D. M Turner

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Panther Press , 1994

Mô tả vật lý: 112 p. : , ill. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 50772

Includes bibliographical references (p. 110-111).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH