Auto repair for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Deanna Sclar, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0764550896

Ký hiệu phân loại: 629.2872 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Foster City, CA :IDG Books Worldwide, 1999,

Mô tả vật lý: 567 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Maintenance and repair ; Amateurs' manuals.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH