Interstellar patrol

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher Anvil, Eric Flint

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0312275668

ISBN-10: 0743436008

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Riverdale, NY : Baen Pub. Enterprises, 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 50880

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH