Các phương pháp thi công xây dựng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ngô Văn Quỳ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624 Civil engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2011,

Mô tả vật lý: 314 tr

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH