Sữa chữa xe gắn máy : tài liệu hướng dẫn phân tích công việc nghề
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.28775 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Sở Giáo Dục - Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 140 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Xe gắn máy -- Sửa chữa-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH