Nghiên cứu một số vấn đề về sức chịu tải của cọc ép làm móng khu nhà học tập và làm việc trường ĐHDL Kỹ Thuật Công Nghệ
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.154 Pile foundations

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2001,

Mô tả vật lý: 47tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH