Thiết kế Kit thí nghiệm 89C51 : Báo cáo thí nghiệm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Hùng Kim Khánh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2002

Mô tả vật lý: 17tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 51884

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH