Tính toán cọc phi tuyến chịu uốn ngang dọc trong đất nền đàn hồi dẻo phi tuyến bằng phương pháp phần tử hữu hạn

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 1

Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 624.154 Pile foundations

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2007

Mô tả vật lý: 17tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 51910

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH