Xây dựng ngân hàng giống vi sinh vật phục vụ cho công tác giảng dạy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Minh Nhựt

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 579 Microorganisms, fungi, algae

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2008

Mô tả vật lý: 38tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 51920

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH