Mạch điện tử 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Tiến Thường

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3815 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia TP.HC, 2010

Mô tả vật lý: 239tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 52094

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.381
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH