Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV TMDV Tốc Hành Toàn Cầu ( GES). / Đặng Nguyễn Minh Vy; Trịnh Đặng Khánh Toàn (GVHD).

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Nguyễn Minh Vy, Trịnh Đặng Khánh Toàn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.3 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 52334

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH