Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Anh Cường, Nguyễn Khắc Tụng

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6045000434

Ký hiệu phân loại: 391.009597 Costume and personal appearance

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2011

Mô tả vật lý: 283tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 52686

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 391.009
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH