Đất Phú trời Yên

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786045900383

Ký hiệu phân loại: 915.97

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động, 2011,

Mô tả vật lý: 566tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Phú Yên ( Việt Nam) ; Kinh tế - Xã hội; Di tích; Đời sống tinh thần; Phú Yên (Việt Nam) ; Nhân vật;

DÃY KỆ
33B
Thư viện AB
16C
*Ký hiệu xếp giá:  915.97
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn