Nghiên cứu Kinh tế (Tháng 1 kỳ).
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Viện Kinh tế Việt Nam-Viện Khoa học xã hội ,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam


Kinh tế,

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH