Văn hóa - xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Inrasara, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786049020520

Ký hiệu phân loại: 306.09597 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Hà Nội. :Khoa học xã hội, 2011,

Mô tả vật lý: 463tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

ID: 52768
1. Chăm (Dân tộc Việt Nam)
  - Đời sống xã hội và tập quán; Dân tộc học
  - Việt Nam; Văn hóa xã hội
  - Việt Nam1. Chăm (Dân tộc Việt Nam)
  - Đời sống xã hội và tập quán
2. Dân tộc học
  - Việt Nam
3. Văn hóa xã hội
  - Việt Nam
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH