90 Minutes in Heaven

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eric Flint cm Keith Laumer, Keith Laumer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1441200006

Ký hiệu phân loại: 231.73092 Relation to the world

Thông tin xuất bản: Revell , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 52786

As he is driving home from a minister's conference, Baptist minister Don Piper collides with a semi-truck that crosses into his lane. He is pronounced dead at the scene. For the next 90 minutes, Piper experiences heaven where he is greeted by those who ha
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH