The omnivore's dilemma: a natural history of four meals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bill Pogue cm Ben Bova, Ben Bova

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0143038580

Ký hiệu phân loại: 394.13 Drinking of alcoholic beverages

Thông tin xuất bản: Penguin Books , 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 52808

EDITORIAL REVIEW: A national bestseller that has changed the way readers view the ecology of eating, this revolutionary book by award winner Michael Pollan asks the seemingly simple question: What should we have for dinner? Tracing from source to table ea
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH