Interview with the Vampire

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William Shakespeare, William Shakespeare cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0345337662

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Random House, Inc. , 1977

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 52824

SUMMARY: Here are the confessions of a vampire. Hypnotic, shocking, and chillingly erotic, this is a novel of mesmerizing beauty and astonishing force--a story of danger and flight, of love and loss, of suspense and resolution, and of the extraordinary po
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH